Preview Mode Links will not work in preview mode

Gelukkig om niks en Ondanks alles


Nov 27, 2019

Vandaag leer je wat onvoorwaardelijke liefde hebben naar jezelf inhoudt. Wanneer je alle stukken in jezelf integreert en omarmt, zul je dat ook doen naar andere mensen toe. Maar wat er nu nog veel gebeurt is dat we dingen of mensen of eigenschappen bestempelen als ‘goed’ of ‘slecht’.

Mocht je een volgende stap willen zetten in jeanet haar membership, ga naar: www.lsob.nl/premium