Preview Mode Links will not work in preview mode

Gelukkig om niks en Ondanks alles


Oct 28, 2019

Stress, druk zijn, altijd achter de feiten aanlopen. Vanuit je manier van denken alleen ga je rust creëren. Zelfs al verandert er letterlijk helemaal niks aan je agenda indeling.

Mocht je een volgende stap willen zetten in jeanet haar membership, ga naar: www.lsob.nl/premium