Preview Mode Links will not work in preview mode

Gelukkig om niks en Ondanks alles


Jul 15, 2020

Arnold richt zich al coach en trainer op één ding, namelijk: het ontdekken van de oorzaak onder gezondheidsklachten en problemen. Arnold heeft 2 boeken geschreven namelijk; Leadingship: Exploring the Essence of Leadership Dynamics en Finding Your Breath. Hij heeft veel ervaring met kanker in zijn omgeving (moeder en vrouw) en ook veel praktijkervaring met het toepassen van een holistische aanpak van kanker. Hij werkt voornamelijk met Dogma Detox.

Wij hebben het vandaag uiteraard over wat mogelijke redenen en oorzaken kunnen zijn achter je gezondheidsproblemen. Vragen die we onder andere bespreken:

- Hoe kom je nou bij het cognitieve brein om het op te lossen?

- Wat heeft de manier van hoe jij je door het leven beweegt te maken met het ontstaan van ziektes?

- Wat zijn cel herinneringen en wat hebben die te maken met het ziektebeeld?

- Hoe krijgen we toegang tot dat wat op onderhuids niveau ligt opgeslagen?

- Waarom de vraag ‘Kan ik zeker weten dat het waar is?’ een belangrijk onderdeel van het proces is. 

Mocht je meer van Arnold willen weten of hem willen benaderen?

Kijk dan op zijn website: www.arnoldtimmerman.com of www.dogmadetox.com

Of email hem gerust met al je vragen op Info@arnoldtimmerman.com