Preview Mode Links will not work in preview mode

Gelukkig om niks en Ondanks alles


Dec 23, 2019

Wat is wat? Hoe vallen triggers, contrasten en weerstand samen?

Mocht je een volgende stap willen zetten in jeanet haar membership, ga naar: www.lsob.nl/premium