Preview Mode Links will not work in preview mode

Gelukkig om niks en Ondanks alles


Dec 21, 2019

Je snapt dat grenzen stellen nodig is. Maar wat als mensen die grenzen niet accepteren of serieus nemen?

Mocht je een volgende stap willen zetten in jeanet haar membership, ga naar: www.lsob.nl/premium