Preview Mode Links will not work in preview mode

Gelukkig om niks en Ondanks alles


Nov 8, 2019

Wat is het nut van spirituele ontwikkeling? Wat is het nut van stilte in je hoofd? Wat heeft het voor zin om jezelf als persoon te blijven ontwikkelen? Waarom doen we dat eigenlijk?

Mocht je een volgende stap willen zetten in jeanet haar membership, ga naar: www.lsob.nl/premium