Preview Mode Links will not work in preview mode

Gelukkig om niks en Ondanks alles


Sep 16, 2019

Je innerlijke wereld vormt je buitenwereld. Hoe jij kijkt is hoe jij de wereld ziet. Hoe kun je je innerlijke wereld veranderen? Hoe blijf jij je altijd goed voelen en in een hoge frequentie, ondanks alles dat er om je heen gebeurt?

Mocht je een volgende stap willen zetten in jeanet haar membership, ga naar: www.lsob.nl/premium